Sumea Ramadani

Artikuj: 8

Sumea Ramadani është psikoterapeute dhe momentalisht punon në Platformën për barazi gjinore në Maqedoninë e Veriut. Fushat e interesit janë: psikologjia kritike, dhuna në familje, teoria e lidhjes me objektin-lidhjet kujdestar-fëmijë dhe multikulturaliteti në psikoterapi. Ajo flet pesë gjuhë dhe aktivisht bën terapi në tre gjuhë.