Flamur Kaçiu

Artikuj: 1

Flamur Kaçiu është kandidat për Ph.D. në Menaxhment, të njëjtën kohë i angazhuar në menaxhment. Flamuri është i interesuar në Strategji, Lidership, dhe Edukim të Menaxhmentit. Për momentin, hulumton rreth kreativitetit dhe inovacionit.