Asdren Bytyqi

Artikuj: 1

Asdren Bytyqi është avokat, aktivist-vullnetar dhe sipërmarrës. Ka të përfunduar studimet Bachelor në Fakultetin Juridik, në Universitetin e Prishtinës. Ka përvojë mbi 10 vjeçare në fushën e drejtësisë, në të drejtën penale dhe civile.