Nëntor Musliu

Artikuj: 2

Abdyl Nëntor Musliu, është student i doktoraturës në Sociologji pranë Universitetit Marmara, Stamboll. Masterin e ka përfunduar po ashtu në Sociologji në vitin 2021. Disa nga fushat e tij të interesit përfshijnë: modernizimin, sekularizimin, marrëdhënien shtet-fe, sociologjinë e familjes. Ai flet tri gjuhë të huaja, përkatësisht: Anglisht, Turqisht dhe Arabisht.