Nada Dosti

Artikuj: 1

Nada Dosti është studente e doktoraturës në degën Studime të Rrjeteve Sociale, në Universitetin e Shkencave Sociale, Ankara. Ajo punon si freelancer hulumtuese, përkthyese dhe redaktore.