Kastriot Shabiu

Artikuj: 1

Kastriot Shabiu ka përfunduar studimet themelore në Shkenca Politike dhe Administrim Biznesi. Po ashtu, një semestër ekstra-kurrikular për Filozofi dhe Ekonomi Politike në Londër të Britanisë së Madhe. Kastrioti ka përvojë 5 vjeçare në menaxhimin e cilësisë në arsimin e lartë dhe në përpilimin e programeve studimore.