Festim Rizanaj

Artikuj: 1

Festim Rizanaj është asistent i jashtëm në departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, si dhe hulumtues dhe fact-checker në platformën për verifikim të fakteve, hibrid.info. Njëkohësisht, shkruan analiza dhe trajtesa për media në revistën SHENJA. Ka doktoruar në Universitetin Anadolu në Turqi, në fushën e Gazetarisë. Ka të botuar një libër studimor në gjuhën turke mbi strategjitë narrative të transmetuesve ndërkombëtar në diplomacinë publike.