Faruk Foniqi

Artikuj: 2

Faruk Foniqi është gjeograf dhe specialist i Sistemet e Informacionit Gjeografik & Remote Sensing (GIS & RS). Studimet bachelor dhe master i ka mbaruar në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, ndërsa specializimin për GIS & RS e ka vazhduar në Universitetin e UC Davis dhe në Universitetin e Torontos. Më 2017 angazhohet si bashkëpunëtor i jashtëm i komunës së Prishtinës për GIS, aktualisht mban pozitën si koordinator për GIS në MMPHI dhe USAID për BRE-të. Në të njëjtën kohë është ligjërues i lëndës së Gjeografisë në Mihal Grameno - Aneksi 2 në Fushë Kosovë. Po ashtu është drejtor ekzekutiv i Institut të GIS-it dhe Teknologjisë Gjeohapësinore në Kosovë - IGGTK.