Avatar

Artikuj: 1

Fahri Avdija është doktor i historisë i specializuar në Studime Osmane. Ai ka punuar si asistent në Institute for Values Education në Stamboll dhe si mësues i historisë në Kosovë. Aktualisht, është asistent në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filologjik, Departamenti i Orientalistikës. Me mbi dhjetë vjet përvojë kërkimore, ai ka eksploruar arkivat në Turqi, Kosovë, Austri dhe Gjermani, duke u fokusuar veçanërisht në Arkivatin Osmane në Stamboll. Puna e tij përfshin botimin e artikujve shkencorë në revista kombëtare dhe ndërkombëtare dhe pjesëmarrjen në konferenca në vende të ndryshme.