Ditar Kabashi

Artikuj: 1

Ditar Kabashi është ligjërues i lëndëve juridike në institucione të arsimit të lartë në Kosovë. Ai është njohës i të Drejtës Kushtetuese, me ç'rast ka bërë një mori hulumtimesh, punimesh shkencore dhe analizash në këtë sferë. Deri më tani ka botuar dy libra që janë studime në fushën juridike.