Ardrit Humolli

Artikuj: 1

Ardrit Humolli është jurist, dhe aktualisht punon në Shoqërinë e Avokatëve "Vokshi & Lata", në Prishtinë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin "Hasan Prishtina", aty ku është edhe duke vazhduar studimet e nivelit Master. Ardriti ka një numër të konsiderueshëm përvojash të realizuara në institucione kredibile, sikurse ajo në Ministrinë e Drejtësisë, Gjykatën Themelore në Prishtinë, Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, USAID etj. Me qëllim të zhvillimit akademik dhe profesional, Ardriti është pjesëmarrës i rregullt i trajnimeve dhe tryezave vendore e ndërkombëtare nga fusha e së drejtës!