Arbnor Bajraliu

Artikuj: 1

Arbnor Bajraliu është një studiues dhe profesionist në fushën e ekonomisë dhe menaxhimit ndërkombëtar. Aktualisht, ai është duke ndjekur studimet e doktoratës në Loughborough University London, ku është i përfshirë në dy institute prestigjioze: Instituti për Menaxhment Ndërkombëtar dhe Instituti për Qeverisje Globale dhe Diplomaci Ndërkombëtare.