Zamira Rexhepaj Mehmetaj

Artikuj: 1

Zamira Rexhepaj - Mehmetaj është gazetare dhe për momentin mban pozitën e Kryeredaktores në gazetën online Fol Drejt. Përveç gjuhës shqipe ajo flet edhe anglisht, gjermanisht dhe turqisht. Interesi i angazhimit të saj të përditshëm është i lidhur ngushtë me atë që është në interes të bashkëqytetarëve të saj.