Enes Bërveniku

Artikuj: 1

Enes Bërveniku është mësimdhënës i matematikës. Ai ka studiuar shkenca kompjuterike. Aktualisht vijon studimet në gradën Master, në drejtimin Specializim në Matematikë në Fakultetin e Edukimit, në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Ka një pasion të madh për trashëgiminë kulturore. Ai është koleksionist dhe hulumtues i fotografive, në përgjithësi dokumenteve të vjetra që kanë të bëjnë me Prishtinën e vjetër.